EKOLOGIJA

Panaudotos alyvos priskiriamos pavojingoms atliekoms, todėl būtina skirti itin didelį dėmesį šių atliekų tvarkymui, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Kiekvienas vartotojas turėtų susipažinti su atliekų tvarkymą reglamentuojančiais aktais,  kad būtų užtikrinta saugi aplinka kurioje mes gyvename. Teisės aktus ir reikalavimus rasite Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje www.am.lt

Netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Panaudota alyva yra stipriai užteršta įvairiais metalais – magniu, variu, cinku ir sunkiaisiais metalais.  Sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus. Sunkieji metalai po truputį kaupiasi mūsų organizmuose, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva jų vis padaugėja. Todėl ir sveikatos problemos dažnai išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko. Kai kurie naftos produktai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.

Atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje ir perdirbimo ar kitokio naudojimo svarbą saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius.

Išmesti pakelėje panaudotą alyvą ne tik pavojinga, kenksminga, bet ir nuostolinga. Mat ji, jeigu yra tinkamai surinkta ir perdirbta, gali atgimti naujam gyvenimui ir būti naudojama pagal tą pačią paskirtį arba atlikti visiškai kitokį darbą. Panaudotų alyvų regeneravimas į bazinę alyvą yra laikomas naudingiausiu alyvų atliekų tvarkymo būdu. Regeneravimo metu alyva yra valoma, pašalinami joje esantys teršalai, oksidaciniai produktai ir priedai. Regeneruota alyva (tepalai) pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kaip iš žaliavinės naftos gauta alyva. Tačiau dažniausiai panaudota alyva perdirbama į mazutą, demetalizuotą sunkųjį naftos distiliatą, termiškai krekinguoto distiliato gazolį arba pakartotinai rafinuojama. Gauti produktai naudojami asfaltui, pramoniniams ir buitiniams katilams gaminti, plieno gamykloms bei kitiems įrenginiams. Be to, naudota alyva tinkama elektros energijai gaminti. 

Reikalavimas perdirbti tinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

Informuojame, kad alyvų atliekų negalima maišyti su kitomis buities atliekomis. Draudžiama išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas; taip pat draudžiama išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas ant dirvožemio. Netinkamai tvarkomos alyvų atliekos patekusios į aplinką gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Alyvų atliekas būtina priduoti pavojingų atliekų tvarkytojams.